Customs Clearance

Đội ngũ vận hành của AUTASK với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ tục hải quan đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Hải quan. 
Chúng tôi hướng dẫn chung các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan và hệ thống VNACCS từ khâu Khai báo thông tin hàng hóa, Nộp tờ khai hải quan, theo dõi cơ quan hải quan cho đến khi thông quan hàng hóa.
- Dịch vụ thông quan đầy đủ
- Xử lý hàng nhập khẩu tạm thời, lô hàng ngoại quan, lái xe qua biên giới và các thủ tục thông quan đặc biệt khác
- Xử lý qua Hệ thống E-Cus của VNACCS / VCIS / E-Manifest
- Văn bản cam kết nộp thuế và Dịch vụ hải quan
- Tư vấn thuế xuất nhập khẩu và Thuế hàng hóa
- Hiệp định thương mại tự do / Giấy chứng nhận xuất xứ
- Dịch vụ giao hàng đặc biệt bao gồm giao hàng sau giờ làm việc & giao hàng tận
nơi - Nghiên cứu sản phẩm để tìm mã HS phù hợp bằng các công cụ web như trang web của nhà sản xuất và các quy định của Hải quan

Thủ tục hải quan

CUSTOMS BROKERAGE

0912.232.672