Dịch vụ khai quan

Khách hàng của Autask Logistics có thể yên tâm rằng đội ngũ nhân viên khai báo Hải Quan của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo liên tục rất cần thiết cho công ty của bạn để tuân thủ đúng các quy định Hải Quan trên toàn thế giới. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:
AUTASK Logistics hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa.

 • Dịch Vụ Thông Quan Đầy Đủ
 • Xử Lý Hàng Nhập Khẩu Tạm Thời, Lô Hàng Ngoại Quan, Lái Xe qua Biên Giới và Thông Quan Đặc Biệt Khác
 • Xử lý thông qua Hệ Thống E-Cus VNACCS/ VCIS/ E-Manifest
 • Giấy cam kết nộp thuế và Dịch Vụ Hải Quan
 • Trợ Giúp Thuế Xuất Nhập Khẩu và Thuế Hàng Hóa
 • Thỏa Thuận Thương Mại Tự Do / Giấy Chứng Nhận Nguồn Gốc Xuất Xứ
 • Khả Năng Đáp Ứng và Thông Quan Lô Hàng Xách Tay tại Sân Bay
 • Dịch vụ giao hàng đặc biệt bao gồm giao hàng sau giờ làm việc & giao đến tận nhà
 • Đại lý nhập khẩu đủ điều kiện được đào tạo về việc tuân thủ Hải Quan
 • Nghiên cứu sản phẩm để biết mã HS thích hợp bằng cách sử dụng các công cụ web như trang web của nhà sản xuất và quy định Hải Quan

Thủ tục thông quan hải quan hàng hóa nhập khẩu 
Quy trình chi tiết:
IDA – Khai thông tin nhập khẩu
IDB – Gọi thông tin khai nhập khẩu
IDC – Đăng kí tờ khai nhập khẩu
IDD – Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức
IDA01 – Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu
IDE – Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu
IID – Tham chiếu tờ khai nhập khẩu
IEX – Tham chiếu tờ khai xuất khẩu
Quy trình nghiệp vụ chung (thông quan hàng hóa nguyên tắc chung)
Khai báo hóa đơn điện tử:
IVA – Đăng kí hóa đơn điện tử
IVA01 – Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi
IIV – Tham chiếu thông tin hóa đơn/packinglist
Khai bổ sung sau thông quan:
AMA – Khai thông tin sửa đổi, bổ sung
AMB – Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi
AMC – Đăng kí tờ khai bổ sung
IAD – Tham chiếu tờ khai bổ sung
Đăng kí danh mục miễn thuế:
TEA – Khai danh mục miễn thuế
TEB – Gọi lại danh mục đã khai miễn thuế để sửa đổi
ITE – Tham chiếu danh mục miễn thuế
Khai báo đính kèm tài liệu điện tử:
HYS – Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
HYE – Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử
Hãy liên hệ với Autaks Logistics để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết.

 • Hồ sơ khách hàng được giữ bí mật và được sử dụng để tham khảo trong việc xử lý các mục nhập Hải Quan
 • Nộp thông tin khai báo Hải Quan để thanh toán không cần giấy tờ và đóng thuế quan…
   

Custom brokerage Autask

Custom brokerage Autask

 

0912.232.672